پاسخ به سوال در مورد افزایش قد و رابطه مصرف کلسیم و افزایش قد

یکی از سوالاتی که اکثرا مطرح می شود این است که آیا کلسیم باعث افزایش قد میشود؟ برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که استخوان ها برای رشد نیاز به عناصری مانند کلسیم ، منیزیم ، فسفر و ید دارند و در صورت عدم تامین این عناصر رشد استخوان ها دچار مشکل خواهد بود. (برای افزایش قد باید استخوان ها رشد کنند)

البته رشد و میزان قد یک فرد مطمئنن تحت تاثیر عامل وراثت نیز هست

پس پاسخ سوال بالا به صورت خلاصه این است که اگرچه میتوان گفت که مصرف زیاد کلسیم باعث بیشتر شدن قد از میزان قد وراثتی نخواهد شد، اما به طور حتم میتوان گفت که کمبود کلسیم میتواند موجب کوتاه ماندن قد از میزان وراثتی خواهد بود.

بنابر این میزان مورد نیاز کلسیم را به ویژه در دوران بلوغ و دوران رشد برای بدن تامین نمایید.